与元丹丘方城寺谈玄作 
中华诗词赏析网 > 热门推广 > 与元丹丘方城寺谈玄作

与元丹丘方城寺谈玄作

导读:与元丹丘方城寺谈玄作 作者:唐朝,李白与元丹丘方城寺谈玄作原文:茫茫大梦中,惟我独先觉。腾转风火来,假合作容貌。灭除昏疑尽,领略入精要。澄虑观此身,因得通寂照。郎悟前后际,始知......


作者:唐朝,李白与元丹丘方城寺谈玄作原文:茫茫大梦中,惟我独先觉。腾转风火来,假合作容貌。灭除昏疑尽,领略入精要。澄虑观此身,因得通寂照。郎悟前后际,始知金仙妙。幸逢禅居人,酌玉坐相召。彼我俱若丧,云山岂殊调。清风生虚空,明月见谈笑。怡然青莲宫,永愿恣游眺。与元丹丘方城寺谈玄作拼音解读:ááàèō,éǒúāà。éǎēǒá,ǎéòóà。èúūíì,ǐèùīà。éǜāǐē,īéōìà。áùáòì,ǐīīāà。ìéáūé,óùòàà。ǐǒùòà,úāǐūà。īēēūō,íèàáà。íáīáō,ǒàìóà。

说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!
原标题:与元丹丘方城寺谈玄作